Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.01.2021 17:19 - Държавата обяви конкурси за 8-те най-благи места в енерГЕПИката
Автор: gikotev Категория: Други   
Прочетен: 775 Коментари: 1 Гласове:
4


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Днес на сайтовете на Министерство на енерГЕПИката, Български енергиен холдинг (БЕХ) и Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП"РАО") са публикувани обяви за стартиране на конкурсни процедури за избор на осем човека, които ще оглавят управителните бордове на двете държавни компании.

image

Ето какво още се казва в това съобщение 1:1, цялото:

Министерството на енергетиката стартира конкурсни процедури за избор на членове на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД и на Управителния съвет на ДП "Радиоактивни отпадъци".

Сред изискванията по чл. 20 от Закона за публичните предприятия са кандидатите да имат висше образование, най-малко пет години професионален опит, да не са обявявани в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не се разрешава кандидатстването на лица, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Конкурсите ще се проведат в три етапа – проверка на допустимостта на кандидатите, представяне на писмена концепция за развитие на фирмата и устно интервю с допуснатите кандидати.

С конкурсните процедури ще бъдат определени петима членове на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД – трима представители на държавата и двама независими, както и трима членове на Управителния съвет на ДПРАО – двама представители на държавата и един независим.

Поканите са публикувани на сайта на Министерството на енергетиката, "Български енергиен холдинг" ЕАД и ДП "Радиоактивни отпадъци". 

Линк към публикацията на сайта на МЕ

А посоченият най-долу линк, който в този блог няма да работи, т.е. да води директно до съответната страница, показва следното:

image

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ
В конкурсната процедура може да участва и да бъде назначен за член на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и което:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на член на Съвета на директорите на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, когато се извършва дейност, сходна с дейността на публичното предприятие;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с дейността на публичното предприятие;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на съответното публично предприятие.
Проверката за наличието на обстоятелствата по т. 9-12 се извършва преди назначаването на избрания кандидат от министъра на енергетиката.

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ
С посочените по-долу критерии за подбор се определят минималните изисквания за допустимост по отношение на кандидатите в процедурата, с цел установяване на възможността им за заемане на съответната позиция.
Критериите за подбор са:
1. Висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" в професионални области "Социални, стопански и правни науки" или "Технически науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.02.2002 г., с професионално направление – "право" или "администрация и управление" или "икономика" или "електротехника, електроника и автоматика" или "енергетика" или "машинно инженерство" или "проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми";
2. Професионален опит: не по-малко от пет години професионален опит по съответната специалност/специалности от професионално направление по т. 1 или не по-малко от пет години на ръководна позиция или като член на орган за управление или контрол на публично предприятие или търговско дружество;
3. Добра репутация;
4. Умения и компетенции в областта на стратегическото планиране или в областта на финансовия мениджмънт или в управлението на риска.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
1. Писмено заявление за участие в конкурсната процедура от кандидата съгласно образец (приложение № 1).
2. Към заявлението се прилагат:
2.1. автобиография;
2.2. копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – "магистър", както и копие от удостоверение за правоспособност (когато е приложимо);
2.3. копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина и др.);
2.4. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т.т. 3-8 и т. 13 от ЗПП (
приложение № 2);
2.6. копия от референции, свидетелства, сертификати, удостоверения и от други документи, с които кандидатът би могъл да докаже, че притежава уменията и компетенциите по т. 4 от раздел II от настоящата покана.

Към второто съобщение има още детайли, но подбрах и поставих тук само най-важното, което е достатъчно да се ориентирате, дали отговаряте на критериите за кандидатстване и евентуално класиране.

Аз отивам да си събирам документите.

Георги КотевГласувай:
41. apostapostoloff - Ти кандидатствай!
29.01.2021 17:29
Ще те вземат, защото Бойко много те тачи и обича.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: gikotev
Категория: Други
Прочетен: 9095951
Постинги: 3166
Коментари: 2895
Гласове: 5351
Архив
Календар
«  Декември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031