Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.08.2012 09:39 - Подготвиха източването на ядрен фонд с 3 милиарда лева в него.
Автор: gikotev Категория: Други   
Прочетен: 3386 Коментари: 2 Гласове:
5

Последна промяна: 17.03.2013 11:36

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Миналия петък, 10-ти август 2012 г., Държавен вестник публикува Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

ДП „РАО” съществува от 2004 г., което ще рече, че от тогава съществува и Правилник за неговата дейност. Щом сега Правилника за дейността му е изменена, значи има някакви причини. Следователно трябва да намерим измененията и да раберем причините, защо те са се случли. За целта трябва да сравнима новият със старият Правилници.

Нов Правилник:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=DDD2417A2E39087BA710D251FF0E1CF0?idMat=67296

Стар Правилник:

http://www.ciela.net/freestategazette/OpenDocument.aspx?id=2135697879

И за да не губим време сравняваме Чл.4 от двата правилника.

Стар Правилник:

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на предприятието е:

1. управление на радиоактивните отпадъци, което включва всички дейности, свързани с манипулирането, предварителната обработка, преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци;

2. изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация;

3. извършване на превоз на радиоактивни отпадъци извън площадката на съответното ядрено съоръжение;

4. други дейности, предвидени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

(2) Предприятието осъществява дейностите по ал. 1 при спазване на нормативните изисквания за дейността, включително изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и подзаконовите актове по прилагането му, приетата от Министерския съвет стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци и в съответствие с издадените лицензии и разрешения, когато такива се изискват.

Нов Правилник:

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на предприятието е:

1. управление на радиоактивните отпадъци, което включва всички дейности, свързани с манипулирането, предварителната обработка, преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци;

2. изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци;

3. извършване на превоз на радиоактивни отпадъци извън площадката на съответното ядрено съоръжение;

4. извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения:

а) когато Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е собственик или титуляр на вещни права върху съоръжението;

б) въз основа на договор с лицето, което е собственик или титуляр на вещни права върху съоръжението;

5. други дейности, предвидени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

(2) Предприятието осъществява дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 при спазване на изискванията за ядрена безопасност и радиационна защита въз основа на издадени от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) разрешения за избор на площадка, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация и лицензия за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци.

(3) Предприятието осъществява дейностите по ал. 1, т. 4 при спазване на изискванията за ядрена безопасност и радиационна защита въз основа на издадена от председателя на АЯР лицензия за извеждане от експлоатация.

(4) При опасност от възникване на инцидент или авария с радиоактивен източник Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ организира превозването и приемането като радиоактивни отпадъци на тези източници при условията и в сроковете, определени със заповед на председателя на агенцията.

Какво забелязваме?

От т. 2 е „изпаднал” израза „и извеждане от експлоатация”. Вместо това се е появила нова т.4, която третира „извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”, при две условия (под-точки а) и б))!!!!! Веднъж, когато ДП „РАО” е собственик на съоръжението и втори път – когато не е!

Значи до сега се е предполагало, че предприятието ще бъде собственик на всички съоръжения, които ще извежда от експлоатация, т.е. те предварително ще се прехвърлят под негово управление. Изведнъж се допуска някой друг да е собственик на извежданата от експлоатация мощност, а ДП „РАО” да сключва договор с другия собственик за свършване на същата рабора – извеждане от експлоатация. Странно, но факт!

Защо се прави това? За да се крадат пари, естествено! За кои мощности става въпрос? За блокове 3 и 4, спрени (но още не и изведени) от експлоатация на 31 декември 2006 г. Още в края на миналата година тези два блока трябваше да се прехвърлят на ДП „РАО”, твърди самият изпълнителен директор, но заради апетитите да се източва единия от двата т.нар. ядрени фонада, а именно този, който събира пари за извеждане на ядрени мощности от експлоатация, нещата се забавиха и чак сега изглежда са му намерили цаката.

Сега най-вероятно блокове 3 и 4 ще бъдат прехвърлени на частна компания, най-вероятно със скрито руско участие, а тя след това ще сключи договор с ДП „РАО”, за извеждането им от експлоатация. Така работата пак ще се върши само от ДП „РАО”, но пък лъвският пай от съответния фонд ще отива за „собственика” на съоръжението.

И за да не остане и капка съмнение в замисъла на подготвяното престъпление, а също така и за да ни „зарадват”, за какви суми ще се бори да „усвои” ЯМ, на следващия ден, 11-ти юни 2012 г., АЕЦ „Козлодуй” пуска анонимно прес-съобщение.

ЕС плаща над 1.5 млрд. лв. на България за спиране на 4 блока в АЕЦ "Козлодуй"

Служителите на 1, 2, 3 и 4-ти блок, ще бъдат прехвърлени към Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци"

Близо 870 милиона евро дава Еврпейския съюз на България за извеждането от експлоатация на 1, 2, 3 и 4-ти блок в АЕЦ "Козлодуй" до края на 2013 година, съобщиха от централата. Част от тези средства трябва да покрият и загубите на България, които трупа от затворените малки блокове, предаде БНТ.

От ядрената електроцентрала, не очакват да има съкращения, тези служители, които досега са работили на спрените блокове, ще бъдат прехвърлени към Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци".

Те ще бъдат заети с демонтажа на съоръженията от машинните зали и осигуряването на ядрена безопасност в тези зони на реактора, където все още има радиация. От 1 и 2 блок вече са извадени над 2 хиляди тона метали. Част от тях ще се продадат за скрап, а на годните за работа машини ще се търси пазар, за да се продадат по-скъпо.

През тази есен предстои прехвърлянето и на 3 и 4 блок към активите на предприятието за радиоактивни отпадъци. От тяхното демонтиране се очакват още по-големи приходи, защото при модернизацията им преди години тук са вложени хиляди тонове метал за т. нар. „струйно-вихрови кондензатори".

Заплатите на персонала, зает с извеждането от експлоатация на 4-те малки блокове, се осигуряват от Международния фонд „Козлодуй". Под надзора на одитори от Европейската сметна палата в момента се прави оглед и актуализиция на демонтажните дейности, за да се гарантира максимална прозрачност и ефективност.

Около 266 милиона евро ще струва удължаването с 20 години на работата на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй.

На 19 април централата подписа с консорциум, ръководен от френската компания "Електрисите дьо Франс" и руската "Росенергоатом" . От тях се очаква да направят проучване на начините за удължаване на експлоатацията на двата 1000-мегаватови блока. Общата стойност на договора е 16 милиона евро.

Такаааа... След като е трябвало 3 и 4 блокове да бъдат прехвърлени към ДП „РАО” още в края на миналата година, а това не се е случило, толкова ще се случи и до края на тази. Междувременно Правилника на дейността на предприятието се променя, така че да му позволява да извежда от експлоатация и мощности, които не са негова собственост. Гениално, нали?

Ползата от това прес-съобщение (което не се вижда на интернет страницата на централата) не е в лъжата около прехвърлянето на блокове 3 и 4, а в осветяването на сумата, за която ще се борят да „усвоят” представителите на ЯМ. Ако само ЕС е отпуснал около 870 милиона евро, което е около 1.7 милиарда лева, а не както е изведено в заглавието 1.5, следователно става въпрос за обща сума от доста над 2 милиарда лева. Това е така, защото във фонда за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения постъпват пари не само от ЕС, но и отчисления от всеки продаден киловат-час електроенергия, продадени от централата. През март 2011 г. www.Investor.bg  съобщава, че към онзи момент от такива отчисления във фонда са постъпили малко над един милиард лева. А от тогава до сега той е продължил да се пълни с процентите от продадената ел-енергия. Излиза, че сега заедно с парите от ЕС може би вече става дума за сума около 3 милиарда лева.

Промените в Правилника за дейността на ДП „РАО” са публикувани в Държавен вестник!!! Трябва ли сега да ви губя времето, за да ви обяснявам, кой и как е организирал и реализирал тази източваща схема? И не ще чуете нито един „политически” субект да гъкне, а какво остава да попита: „Защо и как става така?” Няма! Няма сини, няма червени, няма и пембени. Вместо това задругата от ЯМ разиграва публичен цирк с някакъв референдум.

А за мен си остава удоволствияето да ви покажа, за пореден път, как цялата държавна машина ви „обгрижва”, с нежност и любов. Тя от своя страна ме обвинява, че уронвам прекрасния образ на родната ядрена енергетика и сигурно ще бръкне в джобовете ви, за още някой и друг милион, за да го подобри.

Г. К.

Гласувай:
51. mitjo - При зверствата по време на турското ...
15.08.2012 01:55
При зверствата по време на турското робство народът ни е търпял и служел, сега ли няма да сервилничи и да се спотайва. Между другото забелязваш ли как всички разпространени версии за Андеш Брейвик са удобни за върхушката.
цитирай
2. mitjo - http://bnt. bg/bg/news/view/...
20.08.2012 19:38
http://bnt.bg/bg/news/view/82981/puknatinki_v_belgijski_jadreni_reaktori
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: gikotev
Категория: Други
Прочетен: 8773623
Постинги: 3166
Коментари: 2895
Гласове: 5351
Архив
Календар
«  Май, 2022  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031