Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.05.2010 10:55 - Ядрената мафия (ЯМ) – дела и документи IX
Автор: gikotev Категория: Други   
Прочетен: 2643 Коментари: 2 Гласове:
0ЯМ създава нова религия. Примерно такова заглавие би могло, напълно справедливо, да бъде поставено на поредното разкритие от геройствата на тази организирана банда. Няма шега, няма лъжа, няма и измама. Как става това ли? Изключително просто! С помощта на аналолизатори, които извършват аналолизи, след това ги засекретяват, а ЯМ обявява новата религия за факт. Ха сега някой да се опита да рече, че това не е така.

И така, поредната пародия на документ, създаден единствено и само за нуждите и целите на ЯМ, но не и да търси истината се нарича “АНАЛОЛИЗ на възможността за определяне на съответствието между декларираните в сертификата и действителните концентрации на четните изотопи на урана в ядреното гориво чрез директна гамаспектрометрия”. Авторът на този акт е лицето Антон Матеев и, който желае да се запознае с оригинала може да си го изтегли от ТУК. А защо смятам, че въпросният АНАЛОЛИЗ е в основата на новата ЯМ религия? Поради две основни причини. Първо, за целта е използван особенно подходящ субект, далечен пра-роднина на един от дванадесетте апостола и автор на първото евангелие, Матей. Поради тази причина нашият съвременник все още носи за фамилно името на пра-дядо си. И второ, наследникът по нищо не отстъпва по талант и стил на изложение в сравнение с пра-ротителя си. Ако не вярвате, че това е така, предлагам Ви от ТУК да си изтеглите въпросното Евангелие от Матей и да го сравните с АНАЛОЛИЗЪТ на Матеев. Разбира се можете да им се възхищавате, когато и колкото поискате, но ако ми позволите да Ви подскажа, как да откриете приликите между тях, или по-точно доказателството, че са писани от еднокръвни дядо и внуче. Изключително просто, дами и господа, изключително просто. И двамата роднини разказват за случки и събития на които те са били преки очевидци, случили са се за първи път в човешката история и не подлежат на контрол и проверка, а следва единствено и само да им се вярва.

Все още ли смятата, че това не е вярно и аз си правя шеги с Вас? Ами добре тогава. Нека да видим. Какво да видим? Ами нека видим списъците с използваната литература, или т.н. референции към източниците на информация, на чиято база е построено съчинението. Нямаааа.... И в склада няма и при старшинката няма, никъде няма. То пък защо ли е да има. Нали и без това е предвидено, че този АНАЛОЛИЗ няма да види бял свят. Ами тогава за какво да се хабиме?

И ако за Матей нещата са повече или по-малко ясни, понеже трудът му е публичен от близо 2000 години, то за наследника му Матеев нещата са доста по-мъгляви, щото неговият произведение е на по-малко от две години и поради засекретената си същност до сега не е бил обект на обществен дебат. Но ето че на небосклонът изгрява и звездата на аналолизаторът Матеев. Удари неговият час!

Именно фактът на липсата на каквото и да било, макар и едно едничко позоваване на друг технически, нормативен или научен документ прави въпросното съчинение АНАЛОЛИЗ, а не Анализ, за какъвто се опитват да ни го представят от ЯМ. По този начин Матеев казва: Вервайте ми! Аз няма да Ви излъжа. Но точно там е и проблемът, че лъже. Примери, колкото искате.

Без да се спирам на всички от тях, ще започна първо от заглавието. Там той говори за някакъв сертификат. Ами сега? За какъв сертификат говори аналолизаторът? На кого е той, за какво е той, от кого е ... т.н. и т.н.? За някакъв си сертификат. Айде сега. Подробности от пейзажа. Иначе, доколкото аз съм боравил с документацията на горивото, то неговият изотопен състав е посочен в паспорта на всяка една горивна касета. И естествено там са посочени единствено и само два изотопа на елемента Уран, а именно 235 и 238, но не и никой от трите, които “богопомазаният” Матеев ще търси – 232, 234 и 236. Откъдето следва, че така скалъпените от него резултати няма да има с какво да се сравняват. Точно така и става на практика. Колкото и да търсите, колкото и да го четете Вий не ще откриете нищо подобно на сравнение. Това, обаче, уважаеми дами и господа, по никакъв начин не пречи на богоподобният Матеев да заключи, в края на аналолизът си: “Резултатите от измерването показват съответствие на концентрацията на Уран-232 със спецификациите на производителя.” Вервайте му! Вервайте му!!! Само, небрежно да Ви попитам дали някой от Вас видя тези спецификации и какви стойности на изотопът Уран-232 са посочени в тях? А дали сертификат и спецификации са синоними или ТОЙ има предвид два различни документи? След като не е посочил наличните в тях стойности, защо поне не е посочил референции към тях, щото който се съмнява да провери. Да, да. Ама нали тогава туй нящо нямаше да бъде АНАЛОЛИЗ.

Класически пример на техническа неграмотност е култовата реплика на Матеев: “Активностите на Уран-232 и Торий-228 са свързани със (??? А защо не чрез???) зависимоста ...”. Самият аналитичен израз на зависимоста не е от значение. От значение е факта, че аналолизаторът не се е позовал на източника от който той се е запознал с въпросният израз. И какво следва от всичко това, уважаеми дами и господа? От това следва, че въпросната зависимост с пълно право би могла да се нарече “Уравнението на Матеев”. Нито повече – нито по-малко. Браво на момчето! Роден откривател! Но и това не е всичко.

На същата стр. 2 от гениалното му творение забелязваме две уравнения за пресмятане съответно на активноста на Талий-208 и концентрацията на Уран-232. Второто се получава от първото, чрез математически преобразования. Аз си направих труда и ги извърших. След това събрах приложените от него стойности на отделните постоянни във формулата и ги подставих. За k поставих стойноста 0.362, която взех от Приложение 1, а не както ТОЙ твърди, че “Необходимите данни са в приложение 2.” И тогава се започна едно смятане, смятане още премятане. Логиката е следната. Като умножа и разделя предложените от Матеев числа следва да получа ново число, в което да фигурират подред цифрите 1, 2, 7 и 2, както те са “нанизани”, в знаменателя на втората формула. Порядъкът на така полученото число за сега е без значение, важното е да имаме посочената по-горе последователност от цифри, като пред единичката може да има само нули и десетична точка или нищо. Ако използваме периода на полуразпад на Уран-232 в години, то се получава числото 83.244487. Ако искаме да превърнем годините в дни следва последното число да се умножи на 365.25, колкото е средната продължителност на една календарна година, измерена в дни. Ако след това превърнем дните в часове, следва предходният резултат да се умножи на 24. За минути още на 60 и за секунди още веднъж на 60. В рамките на нито една от възможните времеви дименсии не се получава комбинация от цифрите 1, 2, 7 и 2. Логично е да се очаква, че търсената комбинация следва да се получи на последният етап, когато времето се трансформира в секунди, но реално полученият резултат е малко над два пъти по-голям. За посоченият порядък 17 (1017), получен от Матеев, пак в знаменателя също не можем да твърдим че е верен, поради липса на изрично посочване на дименсията в която се измерва концентрацията на Уран-232. И учениците в основното училище знаят, че за подобен род пропуски се пишат двойки, но в АЕЦ “Козлодуй” действат правилата на ЯМ. Тя (концентрацията) може да се измерва в абсолютни, относителни единици или проценти. Моите елементарни пресмятания показват, че ако масата на горивото се постави във формулата в грамове, а периода на полуразпад на Уран-232 в секунди се получава числото 2626996228979.71425. Сега остава единствено да се отчете порядъкът в числото на Авогадро 23 (1023), в резултат на която в знаменателя следва да получим краен резултат 2.627Е11. Сравнено с Матеевото 1.272Е17 се наблюдава “скромна” разлика от над два милиона пъти. Така, на практика, верността на твърденията Матееви са непроверими и от моя гледна точка неверни и манипулирани. Но и това не е всичко.

Никъде, никъде и пак никъде в това евангело-подобно писание не се споменава за вида, марката, модела, характеристиките и каквото още се сетите на използваният уред-спектрометър. Няма и референция към неговата документация. Вервайте му! Няма референции и към документацията на посочените два софтуерни продукта, използавни в процеса на измерването и обработката на резултатите. Вервайте му! Най-накрая не са приложени и самите получени спектри, за всяка отделна касета, така че някой любознателен читател да се убеди лично във верноста на крайният резултат, посочен в таблицата, в точка 4. Вервайте му! В първата колона на същата таблица са посочени времеви характеристики, несъответстващи на условието на задачата. А задачата изисква там да се посочи времето изминало от момента на производството на урановият диоксид (UO2), а не много по-краткият период, от момента на производство на касетите. И шведа, провел подобно замерване, няколко дни след тук обсъжданото, твърди в протокола си, че тези времена били неизвестни, което само по себе си е нонсенс (глупост). Безкраен абсурд. Вервайте му! И това не е всичко.

Нека за капак да разгледаме и схемата изобразена в Приложение 3. Интересно. Матеев е съкратил почти на половина разстоянието от детектора до вертикално изправената касета, по сравнение с шведа. Не можем да гадаем причините за това “привличане”, защото не знаем характеристиките на прибора, както и инструкциите му за използване. По-интересно е положението на детектора по вертикала на горивният стълб. Според посочените на схемата числа той се е намирал на около 1/7-ма част от цялата височина на горивният стълб?! Без да претендирам за опит в този род занимания, но ми се струва много по-логично и обективно спраямо очакваните резултати, детекторът да е на височина около Ѕ от дължината на измерваният обект. Иначе на диаграмата в Приложение 3 Матеев е изобразил позицията на детектора даже малко над средата на горивният стълб, но правилното боравене с посочените там числа, показва прекалено низката му позиция. Вервайте му!

Кратка бележка към читатели, които са склонни към подвеждане. Приложенията не са референции към документ-източник. За самите тях би следвало да се посочат такива, щото да се види откъде са се пръкнали.

Докато се лутах в този Матеев лабиринт, изграден от некадърност, некомпетентност и нескрито желание за измама и манипулация, се сетих и за още един литературен жанр, различен от религиозният, в който не се използват референции, към източници на информация. И това е светът на детските приказки. Там всичко е ясно и не е нужно позоваване на нищо странично. Така че, ако не си падате по религиите, по принцип, бихте могли да приемете и, че ЯМ са изградили един нов приказен свят. Свят на чудеста. Истински земен рай. Това го може само ЯМ.

Да не забравим да уважим и долуподписаните. Главен експерт в сектор “Радио-хумия” Антон Матеев. Изключително тиха вода, която този път е понесла огромни дървени трупи. Ръководител сектор “Радио-химия” Николай Герчев. Не мога да кажа нищо лошо за него. Въпреки това ЯМ не прощава на никого. Макар той и да се е измъкнал от прякото скалъпване на този парцал, все пак е бил принуден да го “съгласува”, като пряк шеф на Матеев. ЯМ е месомелачка, костотрошачка и душеразбивачка. Лица като Александър Николов, например, нямат абсолютно никакви скруполи, за да се обадят по телефона на някой “непослушко” и да го заплашат с разправа, в случай на неизпълнение на нерегламетирани дейности. Системна практика в АЕЦ “Козлодуй”. А иначе, по хода на моите разследвания, по поръчка на ДАСЯМ, няколо седмици преди да разкрия престъплението, по време на обедна почивка, чакайки на опашката в столовата, аз зададох на колегата Герчев небрежен въпрос, свързан с възможностите на сектора му да извърши подобен род измерване. Тогава той ми отговори, че по принцип е възможно, но резултатът не би бил много обективен, поради невъзможноста тежката, оловна, изолираща измерителният апарат обвивка да се премести в помещението с горивото. Матеев не споменава нищо подобно в съчинението си, нито пък отчита какъвто и да било род погрешности, нещо напълно задължително за всяко физически измерване. Вместо Катя Минкова е подписал някой друг, така че няма да коментирам. Ръководител направление “Инженерно обезпечаване” Емилян Едрев. Всички атрибути на това съчинение, липсата на по-високостоящ подпис, както и липсата на споменаване на ДАСЯМ или АЯР, сочат като поръчител на изготвянето му лицето Едрев. Защо ли му е трябвало? Много просто. Некадърноста е винаги по-енергоемка и по-нискоефективна. Едрев е поръчал този АНАЛОЛИЗ, щото да му “послужи” в бъдеще време за някаква сценка от рода “Връзваме гащи всякакви.” Свещенна простота!

Тук, за разлика от предишните “документи” от архивната съкровищница на ЯМ липсва гриф “Фирмена тайна”. Този път имаме разнообразие. В края на почти всяка страничка, под линия, се кипри дълбокомисленото: “ Този документ е собственост на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.” И доколкото народът е собственик на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, то не виждам смисъл той да крие нещо от самият себе си. Само дето народът се самозаблуждава, че е собственик, на каквото и да било. АЕЦ-а си е собственост на ЯМ и никой да не си и помисля да претендира. В тази връзка, сега става интересно дали Ангелoff ще се обади на Интерпол да ме издирят и върнат в България.

Анонс: В продължението на настоящата поредица ще се запознаете с театралната постановка “ЯМ приема свежо ядрено гориво.” Ще пада смях.

 Г. К.Тагове:   религия,   мафия,


Гласувай:
11. qwerty1234 - :-)
31.05.2010 15:20
Това са преценили че ти трябва, това са ти дали, на който трябва са му дали и другите...
Ако толкова държиш да имаш източник за закона за радиоактивния разпад и за естествените радиоактивни редове, учебника за 10 клас устройва ли те?
Проблема с математиката за прогимназията си е твой...
Това е вътрешен документ, който не е предназначен за външно разпространение, който трябва знае какви са референциите и има достъп до тях, ти не си в списъка ;-)
Като нямаш опит в тези занимания, защо коментираш нещо от което не разбираш?
И накрая черешката на тортата - сам си признаваш, че преди да си публикуваш съчиненията, си проверил дали могат да се опровергаят с измервания... просто няма какво да те коментираме повече, само дето си си задал неправилно въпроса и се е получила малка изненада ;-)))
Дървените трупи май са те затиснали, нямаш нито една забележка по същество, само по оформлението :-)))
цитирай
2. gikotev - От сега и занапред ще ме коментираш само в личният си блог :-)
31.05.2010 15:43
Мисля че достатъчно помия успя да излееш тук за последните 7-8 месеца, та сега вземи че си почини. На няколко пъти твърдиш, че коментарите ти били добронамерени и търсещи диалог, но на практика са злобни, некомпетентни, съзнателно целящи объркване на хората непознаващи материята и в резултат на това деструктивни. Е, нали си си направил блог, за да ме преследваш и цапаш. Продължавай так! Успех, фен на аналолизатори, защото и сам си такъв.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: gikotev
Категория: Други
Прочетен: 9079694
Постинги: 3166
Коментари: 2895
Гласове: 5351
Архив
Календар
«  Ноември, 2022  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930