Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.02.2010 12:46 - Държавното предприятия РАО (Радио-Активни Отпадъци) "олекнало" с 40 млн. лева.
Автор: gikotev Категория: Други   
Прочетен: 3082 Коментари: 0 Гласове:
-1



Във и около АЕЦ "Козлодуй" ЕАД винаги и по всяко време се е крало и продължава да се краде. Това се е случвало и по времето на т.н. "развит социализъм", случва се и в настоящата епоха на неразвит капитализъм. И понеже е предприятие с най-голям потенциал за източване, за това и е най-добре охраняваното, за да не може да се разбере кой и по колко отнася. А Вие какво си помислихте, че безпрецедентната му охрана е заради ядреното гориво или нещо подобно, а? Нищо такова няма. Единствено и само размера на краденето определя и размера на охраната. Аз започнах работа там веднага след рухването на соц-а и казано честно охраната беше доста рехава. Хартиени пропуски с черно-бяла, малка снимка на него и при влизане го пъхаш под носа на полицая. Но в натоварените часова потока е толкова голям, че полицаите не могат да видят практически нищо. Казано иначе - крало се е по малко та не се е налагало да има свръх мерки за охрана. С нарастване на обемите на грабежите паралелно нараства и системата за охрана, за да не се допусне изтичане на информация, а не за да бъдат предотвратени самите те. Така се стига до съвременните елктронни карти-пропуски и почти тотално видеонаблюдение. Освен това АЕЦ "Козлодуй" е единственото предприятие в България което разполага със собствено РПУ на МВР. Всички тези най-съвременни мерки за охрана идват да подтвърдят единствено и само, че в това предприятие се краде като за олимпийски игри по крадене. И това наистина е така. Освен случаят с който се занимавам вече 3 години, свързан с подмяната на ядреното гориво, скоро се натъкнах на още един "брадат" случай, свързан с източването на ДП РАО. Наричам го "брадат", защото акта на прстъплението е извършен преди години, но Окръжна прокуратура Враца, а и ВКП, подобно на моят случай, методично, твърдо и последователно бранят престъпниците, вместо да защитават държавният и обществен интерес. И за да не стана досаден ето го и самият случай, представен ярез три материала, свързани помежду си.

 

ПРАО Къде се “изпариха” активи за 40 млн. лв.?
7. 12. 2005

Вестник за община Козлодуй “ Дунав “ брой 1 от 12.01.2005г.

Предприятието за преработка на радиоактивни отпадъци се отдели от АЕЦ и съгласно държавната стратегия за управление на РАО се обособи като самостоятелно държавна дружество, получавайки активи от предприятието-майка. Погледът на разчетите обаче показва, че то започва с 40 милиона лева занижен ресурс.

Авторитетен източник от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси сочи, че инвестицията в ПРАО е в размер на 73 191 886 лв., разпределени по източници на финансиране както следва:

11 830 000 USD - собствени средства на НЕК по договора с "Уестингхаус"
4 204 000 евро - програма PHARE
45 947 786 лв. - от НЕК-ЕАД , АЕЦ Козлодуй ЕАД и фонд БСРАО

Официалната балансова стойност на прехвърляните активи (по справка от енергийното министерство) към средата на 2004г. показва, че те са в размер на 33 221 456 лв. Като се тегли чертата и се направи проста сметка, може лесно да се установи, че ПРАО е декапитализирано с 39 970 430 лв. Новосформираното държавно предприятие започва своята дейност с намалена балансова стойност на активите от близо 40 милиона лева. Възниква въпросът: Защо се разминават така драстично направените инвестиционни разходи за придобиване на активите с балансовата стойност на придобитите активи?

Не може да се говори за амортизация на активите, защото последният обект от Комплекса окончателно е приет на 09.12.2004г. от Държавна пусково-приемателна комисия сформирана със заповед № РД-19551/07.12.2004г. Може би е необходимо компетентните държавни органи като Държавен вътрешен финансов контрол, икономическа полиция на МВР и данъчната адмитистрация да проверят къде са се “изпарили” останалите активи? Отговор могат да дадат само тези държавни институции, управомощени и задължени да проверяват изразходването на средства на иначе най-строго физически охранявания обект в страната - “АЕЦ Козлодуй”.

Централата си остава зона, в която се вихрят мощни финансови интереси и се разгръщат шеметни кариери. Източване от 40 милиона лева - просто е невероятно! Едва ли?!

  

        Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

 

Изх. 04-03/03.04.2008 г.

 Чрез Окръжна прокуратура –Враца

 До Апелативна прокуратура – София

       На № 1554/2006 г.


Копие:  До Върховна касационна прокуратура

        На № 15821/2006 г.


Копие:   До г-н Бойко Великов – Председател

   на Комисията за борба с корупцията

   при 40-то Народно събрание

                   На  № 553-22/234 от 10.04.2006 г. и

                на  № 553-22/234-552 от 29.11.2006 г.

 Ж А Л Б А

от Национално движение “Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев Троянски – зам.-председател, с адрес за кореспонденция 3400 Монтана, ул. ”22 септември” 40, GSM – 0887525032

 ОТНОСНО: Второ Постановление за отказ да се образува наказателно производство по преписка вх. № 740/2006/К-2 по описа на Окръжна прокуратура - Враца


Уважаеми господа,

За втори път, на 01.04.2008 г. получихме Постановление за отказ да се образува наказателно производство по преписка вх. № 740/2006/К-2 по описа на Окръжна прокуратура – Враца и тъй като не сме доволни, го обжалваме за втори път пред Апелативна прокуратура-София в 7-дневния срок, при следните мотиви:

Няма отговор на въпроса за значимото противоречие в доказателствата и фактите:

-         между снетите показания и направените констатации в първото – от 24.07.2006 г. Постановление за отказ да се образува наказателно производство по преписка вх. № 740/2006/К-2 по описа на Окръжна прокуратура – Враца, потвърдени от Постановление на Апелативна прокуратура от 14.08.2006 г., от една страна и

-         от друга страна – с направените констатации и показанията на други длъжностни лица, които са снети във второто – от 17.03.2008 г. Постановление за отказ да се образува наказателно производство по преписка вх. № 740/2006/К-2 по описа на Окръжна прокуратура – Враца.

Няма отговор от Йордан Костадинов за финансовите средства.

Няма отговор за тези финансови средства от счетоводните баланси на “НЕК” АД.

Няма отговор за тези финансови средства от счетоводните баланси на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Няма отговор на прехвърлянето на отговорността за тези липсващи милиони лева, от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД към “НЕК” АД и обратно в този “омагьосан” кръг от “НЕК” АД към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, констатирани във второто Постановление от 17.03.2008 г.

Няма отговор от снетите сведения на другите отговорни длъжностни лица от министерството за финансовите средства, които при това дават неясни и противоречиви помежду си данни за милоните левове по този проект – защо при първото Постановление се дават някои доста подробни числови обяснения С МНОГО конкретни данни, в това число и от министър Румен Овчаров - за това, че разликата и загубата на тези 40 милиона лева се дължат ЗАРАДИ начислени амортизации!!!, което при второто Постановление се доказва, че НЕ Е ВЯРНО. Не бива ли в съдебно дирене да се установи истината?

Няма отговор защо не са били завеждани и в поделението “РАО” паричните суми по цитирания контракт с американската компания и другите външни източници на финансиране.

Няма отговор от изготвеното експертно становище от м. януари 2007 г., как от официално признатите за този проект от министър Милко Ковачев – 73 191 886 лв., са стопени чрез счетоводни трикове и прехвърляния от сметка в сметка милиони левове. Значимо е трудното положение, в което е изпаднал и този експерт, който не може да докаже даже повече от 9 милиона лева!!! неясни за тълкуване и от самия него – ИЗОБЩО той ПРЕДПОЛАГА НО НЕ ДОКАЗВА своите предположения. Нещо повече: “Същият обаче е поставил забележка, че за пълното изясняване на въпроса е от значение и съпоставяне на документацията в счетоводството на “НЕК” АД, но както беше отразено по-горе, такава документация не се намира при тях.” И точно тука ние имаме право да питаме защо е ПРЕКРАТЕНО производството по тази преписка, а не е назначена разширена счетоводна експертиза, което е препоръчано и от горния назначен експерт.

“Няма никакво съмнение, че се касае за прахостничество … една сериозна ревизия, която да покаже има ли виновни длъжностни лица, за да се стигне до тази всъщност декапитализация на дружеството” заявява в Сто и първото заседание на Народното събрание от 31.03.2006 г. от Парламентарната трибуна народният депутат Иван Иванов, на което и в това ВТОРО постановление за отказ не се дава категоричен отговор.

По другия проблем, относно движението на наказателното производство, водено против Иван Иванов, в качеството му на бивш изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК, не можем да знаем мотивите в Постановление от 13.03.2001 г. на Районна прокуратура-Козлодуй, за прекратяване на повдигнато обвинение!!! на 22.06.2000 г. по следствено дело от Окръжна прокуратура-Враца, за което са попитали и от Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание с техни писма  № 553-22/234 от 10.04.2006 г. и № 553-22/234-552 от 29.11.2006 г. ПРЕДЛАГАМЕ да се ревизира това Постановление от 13.03.2001 г. на Районна прокуратура-Козлодуй.

 НАСТОЯВАМЕ за отмяна и на Второто Постановление за отказ да се образува наказателно производство по преписка вх. № 740/2006/К-2 по описа на Окръжна прокуратура – Враца, издадено на 17.03.2008 г. и да се разпореди образуване на наказателно производство срещу неизвестен извършител по НК, защото:

-         считаме, че е необходимо назначаването на разширена счетоводна експертиза, която след проверка на цялата документация да даде заключение за състоянието и начина на изразходване на установените финансови разлики в случая при изграждане на Комплекс за преработка, кондициониране и съхранение на РАО;

-         в рамките на проверката не биха могли да бъдат изяснени тези въпроси, предвид и с оглед на противоречивите данни, доказателства и снети сведения, събрани при двете извършени проверки от Окръжна прокуратура-Враца.

 Приложение: Публикация-разследване в сп. “BusinessWeek-България” от 30.07.2007 г. “Злоупотребите в АЕЦ Козлодуй далеч засенчват измамите в Топлофикация” – 5 стр.


                                                            С уважение,

                                                   Зам.-председател:

                                                    / Петър Пенчев /

 

        Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

 

Изх. 10-22/22.10.2009 г.


             До Върховна касационна прокуратура

   На писмо изх.  № 9376/2008г. от 03.08.2008 г.


 Копие:   До Комисията за борба с корупцията

   при 40-то Народно събрание

                   На  № 553-22/234 от 10.04.2006 г. и

                на  № 553-22/234-552 от 29.11.2006 г.

  

ЗАПИТВАНЕ

от Национално движение “Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за кореспонденция 3400 Монтана, ул. ”22 септември” 40, GSM – 0887525032

 
ОТНОСНО: Ваше писмо изх.  № 9376/2008г. от 03.08.2008 г. по описа на ВКП


Уважаеми господа,

 С горното писмо ВКП уведоми НД “Екогласност”, че е уважена нашата жалба изх. № 05-15/15.05.2008 г. и са отменени Постановлението от 22.04.2008 г. по пр. № 1554/2006 г. на Апелативна прокуратура-София и отказът на Окръжна прокуратура-Враца да образува наказателно производство по пр. № 740/2006 г. /К-2/, за което има преписка и в Комисията по корупция при 40-то НС - № 553-22/234 от 10.04.2006 г. и № 553-22/234-552 от 29.11.2006.

Преписката е била възложена от ВКП по компетентност на Софийска градска прокуратура и е разпоредено образуването на досъдебно производство за изясняване на поставените въпроси в нашите сигнал и жалби.

След писмото от ВКП представителят на НД “Екогласност” Петър Пенчев бе извикан веднъж в СД на МВР и бяха снети допълнителни показания по случая.


Молим да бъдем уведомени по какви причини продължава забавянето на преписката – три години от внасянето на сигнала и една година след образуването на досъдебно производство, за този случай на данни за корупция за 40 милиона лева в АЕЦ “Козлодуй” при изграждане на Комплекс за преработка, кондициониране и съхранение на РАО.

                                                            С уважение,

                                                       Петър Пенчев

                                                          Зам.-председател

 



Тагове:   отпадъци,   млн,   предприятия,


Гласувай:
0



Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: gikotev
Категория: Други
Прочетен: 8779015
Постинги: 3166
Коментари: 2895
Гласове: 5351
Архив
Календар
«  Май, 2022  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031