Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.06.2012 09:18 - Върховния административен съд даде ново рамо на ядрената мафия.
Автор: gikotev Категория: Други   
Прочетен: 10332 Коментари: 7 Гласове:
9

Последна промяна: 20.06.2012 23:26

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Вече имаме рецидив в дейността на ВАС по прикриване на организираната престъпност в България, на най-високо ниво, и по-специално на ядрената мафия. Началото беше положено с Решение №5621 на ВАС, от 20 април 2011 г. по дело, по Закона за достъп до обществена информация. Тогава ВАС ни отказа документ, който по късно нарекох Доказателство № Последно, и който разкрива престъпния характер на подмяната на ядреното гориво в Козлодуй. като основният аргумент на съдебния състав беше „липсата на надделяващ обществен интерес”. А какво се оказа на практика. Когато след няколко месеца все пак получих отказаният от ВАС документ и го публикувах тук, в статията Доказателство № Последно е вече налично!, блога се взриви, буквално. През следващите 24 часа блога ми беше посетен над 3000 пъти, а самият материал над 1500 пъти. И до ден днешен тази статия е най четената, с над 5000 посещения, които продължават. Но и това не е всичко. Отказаният тогава от ВАС документ беше публикуван в още няколко електронни издания, като www.Еurochicago.com , www.Bivol.bg и други с което общия брой на прочитанията ми надминава с много 20 000!!! И това според ВАС е „липса на надделяващ интерес”? Ами да, защо не.

Сега ситуацията е абсолютно идентична. Пак става въпрос за искане на документ, собственост на МИЕТ, по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Въпросният документ вече ни е бил предоставен, НО само частично, понеже над 70 броя полета в него са били заличени, преди да ни бъде предаден. Сега искахме отстранените полета да се възстановят и ние да можем да видим документа в пълната му цялост. Става въпрос за Доклад подготвен по заповед и до тогавашния министър на енергетиката Петър Димитров. Ето първите страничка и половина от този Доклад.

 image
image

С какво е интересен той и защо предизвиква нашият интерес, а в същото време мобилизира ЯМ да го брани със зъби и нокти? А отговорът е повече от интересен. Това е именно този документ, който в съпоставка с един друг, произведен по-малко от месец след него, т.н. „Протокола от шведската проверка на горивото. ” показва, че в този период (август-септември 2008 г.) от територията на АЕЦ „Козлодуй” са се изпарили цели шест броя ядрено-горивни касети, което прави три тона ядрен материал!!! В Доклада до министъра (виж по-горе) броя на касетите е 96 и това е посочено цели два пъти. А в „Протокола от шведската проверка на горивото. ” броят им е 90. Това обаче НЕ Е ЗАБЕЛЯЗАНО ОТ СЪДИЙСКИЯ СЪСТВА!!!!!! Дерболийка?

Преди да ни предоставят въпросният Доклад, по ЗДОИ, представители на ЯМ упорито са се трудили да заличат над 70 полета от него, НО в същото време, защото толкова им е акъля, не са съобразили да заличат броя на наличните, по време на проверката, горивни касети. След време се появява и шведския протокол и истината лъсва!!! Сега ЯМ трепери от ярост и е готова на всичко, сасмо и само да не ни предостави целия доклад, защото сама не знае какво ще излезе под заличените полета. Кой знае какви още престъпления са вършили, за да заличават следите от най-голямото – използването на рециклирано ядрено гориво. Но нека знаят, че това е невъзможно да се скрие. Много е вероятно в най-скоро време въпросния Доклад да се появи и бъде публикуван тук, както това се случи с Доказателство № Последно. После пак ще си говорим, какво е това „надделяващ обществен интерес”, фирмена, технологична и всякаква друга тайна.

За сега, за да спазя протокола, ще поставя тук само поредното престъпно угодно Решение на състава на ВАС. Приятно четене!

 

Г. К.

 

 

РЕШЕНИЕ

8253
София, 11.06.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на девети май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИЕТА МИЛЕВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ

при секретар

Илиана Иванова

и с участието

 

на прокурора

Първолета Никова

изслуша докладваното

 

от председателя

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

image

 

по адм. дело № 3127/2011. image

 

         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 40 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Образувано е по касационни жалба на главния секретар на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй (АЕЦ), против решение № 109/10.01.2011 г., постановено по а.д. № 2889/2010 г. по описа на Административен съд София-град (АССГ).
Касационните жалба са подадени в срок и са процесуално опустими.
С обжалваното решение състав на АССГ е отменил като незаконосъобразна т. 2 от заповед № РД-16-316/23.03.2010 г. на главния секретар на МИЕТ по жалба на Национално движение „Екогласност” (Екогласност) и е върнал преписката на административния орган за ново произнасяне в 14-дневен срок от получаването `и, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.
Недоволни от решението, главният секретар на МИЕТ и АЕЦ го обжалват. Считат същото за неправилно поради допуснати от съда нарушения на материалния закон и необоснованост. Молят да се отмени то и се постанови друго, по съществото на спора, с което се отхвърли първоначалната жалба на Екогласност против заповедта на главния секретар.
Ответната страна – Екогласност, чрез процесуалния си представител, счита жалбите за неоснователни и моли оставяне в сила на решението на АССГ.
Прокурорът дава становище за основателност на касационните жалби.
Върховният административен съд, състав на пето отделение (ВАС), за да се произнесе по спора, възприема фактическата обстановка, приета за установена от АССГ. Тя не се оспорва от касаторите. Предмет на техните жалби са правните изводи на съда.
Към установеното от фактическа страна следва да се добави, че АССГ е приел, че „...докладът (№ 12-00-743/15.08.2008 г.), предмет на частичен отказ, е изготвен от дружеството (т.е. следва да се разбира от АЕЦ)” – стр. 2, абз. предпоследен в обжалваното решение. Този фактически извод е необоснован. Докладът, видно от заглавната му част, е изготвен от работна комисия, назначена със заповед на министъра на икономиката и енергетиката (министъра/ът) № Е-РД-23-290/05.08.2008 г. и председателствана от директора на Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” в министерството.
При правилно установената фактическа обстановка, касационните жалби се явяват основателни.
ВАС счита, че в конкретния случай събраните доказателства водят на извод, че исканата информация, съдържаща се в заличените части от доклад № 12-00-743/15.08.2008 г. не е обществена такава по смисъла на ЗДОИ. С оглед съдържанието на доклад № 12-00-743/15.08.2008 г. следва да се приеме, че заличените негови части съдържат данни и сведения, свързани с производствената дейност и търговските договори на АЕЦ и ОАО "ТВЭЛ", а не обществена информация по смисъла на чл. 2 от закона. Последният дефинира понятието като "всяка информация, свързана с обществения живот в страната и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти". Целта на ЗДОИ е да осигури широка информираност на гражданите и достъп до сведения, които се създават и съхраняват от държавните органи, органите на местно самоуправление и публичноправните субекти (чл. 3 от ЗДОИ) във връзка с работата им, като при това даде възможност на заявителя да си състави мнение за осъществяваната от тях дейност или в случая за работата на министъра и на МИЕТ. При така очертаните рамки, достъпът до информация по този закон не може да се използва, нито за провеждане на контрол и проверка на дейността на задължените субекти, нито за събиране на технически, производствени и търговски данни относно дейността на отделни стопански еденици. Това налага извод, че данните съдържащи се в доклад № 12-00-743/15.08.2008 г., достъпът до които е ограничен, не попадат в кръга на сведенията, които съставляват обществена информация относно провежданата от министъра и МИЕТ дейност, касаеща ядрената енергетика на страната, а исканата информация се търси за цели, които не се обхващат от приложното поле на ЗДОИ.
Вън от горното, ВАС съобрази, че за да отмени частичния отказ на главния секретар АССГ е приел, че е налице „надделяващ обществен интерес” (НОИ) по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДОИ, тъй като чрез исканата информация се цели повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3. Съдът е направил връзка и с § 1, т. 5 от ДР на същия закон като е приел, че в случая НОИ се предполага до доказване на противното, с оглед наличието на предпоставките по б. „а” и „д” – наличие на текуща дискусия по повод сигурността на работата на електроцентралата и за опровергаване на евентуално разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, каквито са живота и здравето на българските граждани.
ВАС, при проверката на събраните доказателства по делото констатира, че в заявлението за достъп до обществена информация № 92-00-213/18.02.2010 г., с което се иска копие от доклада, липсват твърдения на Екогласност за наличие на НОИ с цел разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, вкл. повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от закона. Такова твърдение – за наличие на НОИ не е изложено и в първоначалната жалба до АССГ. Тези два документа очертават границите на исканата обществена информация, целта с която се търси тя и съответно - основанията за нейното получаване в пълен или непълен обем. Поставеният въпрос има отношение и към тежестта на доказване. В случая, относно съществуването на НОИ, доказателствената тежест е задължение съгл. чл. 170, ал. 2 от АПК, на Екогласност, но последното не е направило нищо и не е доказало наличието на такъв.
Легалното определение на понятието "НОИ", както е посочил и АССГ, е дадено в § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. Исканата обществена информация от Екогласност следва да е свързана с работата на задълженото лице по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, за да се постигнат целите на предоставянето `и, вкл. в случаите на НОИ. В казуса обаче, неоценен е останал фактът, че информацията се иска от министъра на енергетиката, икономиката и туризма, а ограничената такава касае отношения на АЕЦ с неговия производствен и търговски партньор ОАО "ТВЭЛ". Предоставянето на информация не е отказано въобще, а заявлението е удовлетворено в по-голямата му част със заповедта на главния секретар на МИЕТ. При изследването на въпроса дали е налице въобще НОИ (по смисъла на § 1, т. 6) и/или неговото съществуване следва да се предполага по силата на законовата презумпция на § 1, т. 5, изр. 2 поради съществуването на причините, посочени в § 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ (в казуса само тези по букви от "а" до "е"), съдът е бил длъжен да съобрази естеството само на информацията, достъпът до която е бил ограничен, а не на цялата поискана такава със заявление рег. № 92-00-213/18.02.2010 г.
Сравнявайки двата екземпляра на доклад № 12-00-743/15.08.2008 г. представени по делото ВАС установи, че данните, достъп до които е частично отказан от главния секретар, касаят номера на договори, анекси и протоколи между АЕЦ и ОАО "ТВЕЛ", номерата на актове за проведен контрол, номерата на касетите с гориво, броят на същите при зареждане на реактора и подмяната им, стойностите на концентрация на борната киселина в топлоносителя за 5-и и 6-и блок и продължителността на горивните кампании. Всички тези данни са чисто технически и търговски такива и касаят само отношенията между АЕЦ и ОАО "ТВЕЛ". От тях по никакъв начин Екогласност не би могла да направи изводите си за "разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността за работата на министъра като орган по чл. 3 от ЗДОИ", т.е. естеството на информацията, достъпът до която е ограничен, не сочи на наличен НОИ по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ.
ВАС счита, че не са налице и условията, посочени в § 1, т. 5, б. "а" и "д" от ДР на ЗДОИ, поради което не може да се приеме презумптивното съществуване на НОИ от узнаването на данните, достъпът до които е ограничен. Съществуването на текуща дискусия в Република България по повод сигурността на работата на атомната електроцентрала е безспорно. Безспорна е и необходимостта от опровергаване на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси. Резултатите от дискусията обаче не могат да се изпълнят с по-богато съдържание при евентуалното предоставяне на широката общественост, вкл. на заявителя Екогласност, на посочените търговски и технически данни, достъпът до които е ограничен. Чрез тях не би могла да се опровергае и "разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси". С оглед характера на дискусията - "широка обществена", съществено за нейната резултатност и оборване на недостоверна информация е да се установи чрез търсена и предоставена обществена информация дали има отклонения в нормите за радиация чрез изпускане на йонизиращо лъчение в околната среда от електроцентралата над установените национални и световни норми и/или използването на ядрено гориво, което не е сертифицирано (т.е. на рециклиран уран). Тези отговори не могат да се търсят и намерят в заличените търговски и технически данни от доклада, поради което ВАС счита, че не може да се приеме и презумптивното наличие на НОИ относно тях. Нещо повече - посочените въпроси вече са получили отговори (безспорно достигнали и до Екогласност), в представеното по делото от същото сдружение "Съобщение за членовете на ЕП" № 2004/15.05.2009 г., изготвено от Комисията по петициите (л. 101 от делото). Видно от него (стр. 2), "Българският орган по ядрена безопасност е използвал независим изпълнител (шведската фирма "Studsvik Nuklear AB"), който е потвърдил, че количеството на изотоп U 232 (индикатор за наличието на рециклиран уран) отговаря на сертификата (т.е. няма доказателства за използването на рециклиран уран). Дори да е бил използван рециклиран уран U 232 (такава е практиката в някои атомни електроцентрали), това не би оказало пряко въздействие върху безопасността на тези реактори". В същия дух е и отговорът на Комисията, даден на стр. 3, част "Установени факти": "Обхватът на действие на Европейската комисия съгласно Договора за Евратом е ограничен до случаите, когато има изпускане на йонизиращо лъчение в околната среда или използване на ядрени материали без тяхното обявяване. Комисията няма информация за подобно изпускане нито от компетентния български орган по ядрена безопасност, нито от самата АЕЦ "Козлодуй". Поради това няма причина за провеждане на мисия за проверка съгласно чл. 35 от Договора за Евратом. Инспекциите на Евратом за ядрена безопасност също не са дали индикации за отклонение на ядрен материал от АЕЦ "Козлодуй" за необявено използване".
При липсата на съществуващ НОИ (съгласно условията на § 1, т. 6 и т. 5 от ДР на ЗДОИ), АССГ е следвало да изследва и отговори на въпроса дали са били налице условията на чл. 37 от ЗДОИ, за отказ на главния секретар на МИЕТ за предоставяне изцяло на исканата от Екогласност обществена информация.
Видно от текста на обжалваната заповед № РД-16-316/23.03.2010 г., при наличния отказ на изпълнителния директор на АЕЦ, същата се позовава на чл. 37, ал. 1, т. 1, пр. 2 и на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ. Мотиви във връзка с изводите на съда за наличието или липсата на основания за приложението на чл. 37, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДОИ не са изложени в обжалваното решение, поради приетия от съда съществуващ НОИ. ВАС счита, че в случая са налице основания за така посоченото от главния секретар частичен отказ от информация. Видно от приложените по делото извадка (т. 7.1.) от Договор № 100/45046040/080514 между ОАО "ТВЭЛ", Москва, Русия и АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, България (л. 61, 74) и писмо изх. № 1111/05.03.2010 г. на АЕЦ до министъра, ограничаването на достъпа до обществена информация е възможен, предвид уговорената и включена в договора изрична клауза за конфиденциалност, както и липсата на съгласие от страна на АЕЦ за предоставянето `и. В случая се касае за защитена по силата на закон "производствена и търговска" тайна, по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на Закона за защита на конкуренцията.
Налице са условията за отказ за предоставяне на пълен достъп и по силата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ. Видно от приложеното писмо № 08-05/10040 от 09.08.2010 г. (л. 118, 120) на ОАО "ТВЭЛ" до АЕЦ, е заявено несъгласието на това дружество, информацията да бъде предоставена по реда на ЗДОИ. Такова е становището и на АЕЦ, изразено в цитираното негово писмо изх. № 1111/05.03.2010 г. до министъра. ОАО "ТВЭЛ" и АЕЦ се явяват трети лица по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, техните производствени и търговски интереси ще бъдат засегнати от предоставянето на исканата информация изцяло и както се посочи, те са изразили изричното си писмено несъгласие за предоставянето `и. При липсата на съгласие за предоставяне на доклада от страна на третите лица ОАО "ТВЭЛ" и АЕЦ (чиито интереси са засегнати), законосъобразно и правилно органът е отказал да предостави информацията изцяло. Актът на главния секретар на МИЕТ в този смисъл е съобразен и с нормата на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, която дава възможност на органа при изрично несъгласие на третите лица за това, да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който не разкрива сведения за третото лице. В случая правилно е прието, че такъв частичен достъп е възможен, поради което докладът е предоставен след заличаване на частите от него, които касаят търговска и производствена тайни на АЕЦ и ОАО "ТВЭЛ".
Предвид изложеното, настоящият съдебен състав на ВАС приема, че решението на АССГ се явява незаконосъобразно. Като такова то следва да се отмени, като се постанови друго, по съществото на спора и се отхвърли жалбата на Екогласност против обжалваната заповед на главния секретар на МИЕТ.
По делото е направено искане от процесуалния представител на АЕЦ за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. С оглед изложените фактически и правни доводи в настоящото решение, то се явява основателно. На основание чл. 143 от АПК във вр. с чл. 8 и чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/2004 г. на Висшия адвокатски съвет, следва да бъде осъдено Екогласност да заплати на АЕЦ сумата 150,00 лева.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, ВАС


РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 109/10.01.2011 г., постановено по а.д. № 2889/2010 г. по описа на Административен съд София-град и вместо него постановява:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Национално движение "Екогласност", със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Княз Дондуков № 9, против т. 2 от заповед № РД-16-316/23.03.2010 г. на главния секретар на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
ОСЪЖДА Национално движение "Екогласност", със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Княз Дондуков № 9, ЕФН 2191287639, да заплати на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, сумата 150,00 (сто и петдесет) лева разноски по делото.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Андрей Икономов

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Мариета Милева
/п/ Еманоил Митев

А.И.

 

 
Тагове:   доклад,   ВАС,   Петър Димитров,


Гласувай:
91. mitjo - Малко линкове по повод „височай...
20.06.2012 12:42
Малко линкове по повод „височайшите” имена, самозвано решаващи „в името на народа”:
http://www.glasove.com/nov-skandal-s-vss-odobryavat-skandalna-prokurorka-za-spetssuda-14491
http://www.razkritia.com/62084/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8E%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5/
http://bgblacklist.blogspot.com/2008/02/blog-post_3221.html
http://frognews.bg/news_39964/Temida_prizna_Kushlev_za_nevinen_moje_da_sadi_darjavata/
http://www.monitor.bg/article?id=335601
цитирай
2. mitjo - http://wlcentral. org/node/1...
20.06.2012 12:42
http://wlcentral.org/node/1489
"Усещането за безизходица се засилва и от впечатлението за безпомощност на прокуратурата. Като че ли нарочно обвинителите допускат груби грешки в обвинителните актове по знакови дела, бавят и провалят процесите, а връзките на прокурори с лица от подземния свят са обществена тайна. Конкретен пример е новината, че рано сутринта в дома на прокурор Първолета Никова, работила делото на оправданите братя Галеви е арестуван издирван от полицията гангстер? Висшият съдебен съвет обаче не смята това съжителство за укоримо и проблемно за престижа на съдебната власт. Случаят с лобиста Красьо "Черничкия" показа грозни обвързаности на магистрати с бизнеса и политиците, но не се стигна до разследване и обвинения за търговия с влияние. Въпреки несекващите призиви в докладите от Брюксел, същинската реформа в съдебната система изглежда все по-проблемна и невероятна."
цитирай
3. mitjo - http://www. kaminata. net/pos...
20.06.2012 13:27
http://www.kaminata.net/post618707.html
Търсеното име тук е Еманоил Митев.
цитирай
4. uff - Искам да знам за технологиите за рециклиране
20.06.2012 21:08
В Чехия говорят открито по темата.

Сам ти си посочвал, че доживотното депониране на "отпадъците" е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО И СКЪПО безумие.
Без технологии за рециклиране и горене на U238, ЯМ наистина има много да яде и издевателства.
цитирай
5. uff - Как Германия прави революция в слънчевата енергетика:
21.06.2012 08:34
Разработени са достатъчно евтини и достатъчно ефективни, леки, тънкослойни, гъвкави... слънчеви батерии. Те могат да се монтират дори на стъклата на жилищата, вместо щори. Не нужно да се монтират с чукате, тракане и разрушения от неколцина кратунковци.

Фотоволтаичната енергия може да носи печалба дори при сегашните пазарни цени на конвенционалната енергия.
Енергийната мафия ни извива ръцете и ни изнудва.
БАН, които ти си досягал неведнъж, са научно-технологична полиция от бивши и настоящи ченгета.
цитирай
6. mitjo - Днес мернах, че Карбовски „инте...
23.06.2012 19:05
Днес мернах, че Карбовски „интервюира” Свилен Овчаров, който преди работеше в Български Хелзинския Комитет. Сега се пише "зелен" адвокат. Много подъл човек. Винаги застава на страната на истинската кауза, за да може да я изтъргува и съсипе. Вече ми е пределно ясно, че трябва да се протестира срещу закона за горите, но също така ми е ясно, че с този лицемер като преговарящ всичко ще се договори и случи, както вастта иска и то от името на простестиращите.
В BG лоша реклама няма и това съвсем не е случайно – доказани престъпници упражняват едни и същи трикове над поредната си жертва, защото никой не се учи от чуждия опит и всеки си въобразява, че върху неговата приятелски настроена глава няма да посмеят да се изхрачат. Всеки знае, че няма правосъдие и пак там хабят сили и енергия. Всеки знае, че Борисов е лъжец и пак се задоволяват с лъжите му. Примерите са толкова много, че няма смисъл да изреждам.
цитирай
7. mitjo - http://www. librev. com/index. ...
25.06.2012 23:14
http://www.librev.com/index.php/--/1534-2012-03-26-14-33-03
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: gikotev
Категория: Други
Прочетен: 9096020
Постинги: 3166
Коментари: 2895
Гласове: 5351
Архив
Календар
«  Декември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031