Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.10.2010 13:46 - Минстър Трайков иска "стъпки" - ето ги.
Автор: gikotev Категория: Други   
Прочетен: 7696 Коментари: 9 Гласове:
2На срещата ми с Министър Трайчо Трайков, провела се на 14 октомври т.г., той пожела да получи от мен списък с конкретни стъпки, чието изпълнение да помогне в процеса на установяване на истината около ядреното гориво в АЕЦ "Козлодуй". Ако трябва да съм искрен то аз бях повече от изненадан от този ход на Министъра. А причината за това беше самопризнанието му, че през последните над две години държавата е похарчила 2 000 000 (два милиона) лева, щото да докаже несъстоятелноста на моите обвинения. Очевидно парите на са стигнали, поради което на срещата ни не беше показан нито един, подчертавам - нито един, ред, страница или пък документ, който да оправдава похарчването на тези огромни средства. Вместо това се случи точно обратното. Аз донесох на срещата ни един документ, който е струвал 300 000 (триста хиляди) лева, но вместо като доказателтво на тезата на ядрената мафия той работи против тях. Става въпрос за протокола от проверката на ядреното гориво, проведена от "независимата" шведска компания STUDVIK NUCLEAR AB. (Стойноста на него договор беше съобщена лично от др. Р. Овч., на 24 октомвр т.г., по НОВА ТВ.) Постепенно се надявам да разберем за какво още са похарчени останалите милион и седемстотин хиляди лева. Именно това напразно пилеене на народна пара и беше причината да се изненадам от предложението на Министър Трайков, който не търси решение на проблема от хората похарчили тези средства, а от човека, който за да докаже престъплението се е бръкнал в собственият си джоб близо 50 000 (петдесет хиляди) лева. Това сигурно е някаква форма на справедливост по ГЕРБ-ерски? Такива, меко казано, странни решения ме карат да съм повече от скептичен, че въпросният Министър наистина иска да разплете възела и да помогне за връщане на откраднатите от българите пари. Това ми убеждение се засилва и от наблюденията ми върху действията на г-н Трайков около последните събития, забавили плановия пуск на 6-ти блок в Козлодуй.

И макар да получих много предупреждения, да не се хващам на въдицата на Министъра, и въпреки, че и аз самият привидях форма на капан в това странно предложение все пак реших да приема предизвикателството и да предложа на г-н Трайков исканите от него "стъпки". Сега остава да видим как той ще ги извърви.

Ето и писмото ми до Министър Трайков, изпратено до шефа на кабинета му г-жа Милена Ценова:

До Министъра на икономиката, енергетиката и туризма

г-н Трайчо Трайков

Относно: Списък от стъпки за изясняване на казуса около вида на използваното ядрено гориво, в АЕЦ "Козлодуй", през последните шест години.

Г-н Министър,

моето предложение е да бъдат предприети незабавни действия в три основни направления, при спазването на две условия.
Направление 1

Запознаване с "Разрешение № VI-2959/14.05.2004 г." издадено от АЯР на АЕЦ "Козлодуй", в което се казва буквално следното: "На основание чл.5 т.2 от ЗБИЯЕ, във връзка с чл.15(4) т.5 а), писмено искане № Д"БиК" 2220/18.12.2003 г. за издаване на разрешение с приложена документация: Техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29 към него; Разрешавам на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй да реализира поетапен преход от горивни касети тип ТВС към горивни касети тип ТВСА с четири годишна експлоатация на VI блок при следните условия ...".

Констатиране на факта, че най-същественото основание за изискването и издаването на горепосоченото разрешение се съдържа в "Техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29 към него".

Незабавно изискване на "Техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29 към него" от АЯР.

Сред "приложения №№ 1-29 към него" би следвало да се намира и т.н. Глава (Раздел) 31, допълнение към ТОБ (Техническа обосновка на безопасноста), където е обоснована безопасната експлоатация на новият вид гориво от типа ТВСА.

Последващият анализ на въпросната Глава (Раздел) 31 и ще покаже несъответствието между реално доставяното ядрено гориво и съпровождащата го документация. Респективно - несъстоятелноста на издаденото от АЯР разрешение.

Запознаване с писмо № 04-00-169/30.07.2008 до г-н Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката, от г-н Сергей Цочев, председател на АЯР. Констатиране на факта, че в него писмо е налице самопризнание, за несъответствие гориво-документация, в продължение на 4 (четири) години.

Предупреждение! Възможно е по хода на изпълнението на това Направление да се натъкнем на опити за подмяна или фалшифициране на части от/или цели документи. Но това може да се установи само след получаването на "Техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29 към него". В случай на констатиране на подобни манипулации ще се наложи предприемането на допълнителни стъпки, с цел тяхното отстраняване.
Направление 2

Установяване на факта за поет ангажимент от страна на бившият изп. директор на централата, г-н Иван Генов, за публичност и прозрачност при провеждането на въпросната проверка. Това може да стане чрез издирване на журналистически записи на дадена от него пресконференция, на 17 юли 2008 г. На нея той заявява буквално следното: "Аз ще направя всичко възможно представителите на зелената партия, които са сезирали прокуратурата за това нарушение, това престъпление, с използването на рециклирано гориво, също да присъстват на тези измервания. Могат да използват, ако имат и лицензирани свои прибори, за да се убедят и те на място, че такова нещо няма. Това е твърдението, което най-късно във времето ние ще опровергаем, по простата причина, че трябва да се направи организацията и трябва да се направи проверката от хора, които някой няма да ни обвини после, че сме нагласили наши хора и сме ги манипулирали."

Констатиране на факта, че така поетият ангажимент не е бил изпълнен и изясняване на причините за това разминаване.

Изискване на цялата кореспонденция между АЯР и МААЕ, с цел установяване на причините и аргументите с които АЯР е поискала, а МААЕ е отказала изпращането на свой екип, за извършване на въпросната проверка.

Изясняване на всички обстоятелства около наемането на шведската компания STUDSVIK NUCLEAR AB за извършител на проверката. В това число дали е спазен ЗОП, и ако не, защо.

Констатиране на факта, че в протокола от проведената проверка има некоректно тълкуване на използваният математически апарат, което води до неверен краен резултат. В това число и твърдението, за неизвестната дата на последната химическа сепарация, на измерваният материал, което говори за пропуски в контрола на горивото, в процеса на неговото производство и също така манипулира крайният резултат. В това число и установяване на конкретните времеви характеристики, използвани по хода на получаването на крайният резултат.

Изискване от АЯР на спектрите, получени от измерването на всяка от 15-те броя горивни касети. Последното се налага, за да се установи взаимно и еднозначно съответствие между измерените показатели и крайният резултат, единствено посочен в протокола.

Анализ на "независимоста" на шведската компания STUDSVIK NUCLEAR AB, в контекста на факта, че шведската ядрена индустрия в продулжение на 15 години изнася отработило ядрено гориво в Русия.

Констатиране и разследване на важно обстоятелство. При съпоставяне на Доклад № 12-00-743/15.08.2008, от Васил Хаджиев (директор на Дирекция в МИЕ) до Министър Петър Димитров с протокола от измерванията на шведската компания STUDSVIK NUCLEAR AB се забелязва разминаване в броят на наличните горивни касети. В рамките на един календарен месец броят им е намалял с шест, без никакви обективни причини за това. В контекста на многото въпросителни около проверката на шведската компания може да се предполага, че реалният брой на липсващите в помещението касети е повече от 6 и може да достигне до 81.

Уточнение: Аз разполагам с оригинален аудио запис на пресконференцията на г-н Иван Генов, който ми е предоставен от журналист, присъствал на нея. При необходимост съм готов да го предам.
Направление 3

Разходите по командировки, контакти и кореспонденции между АЕЦ "Козлодуй", завода производител на горивото НЗХК, Новосивирск, Русия и доставчика - компанията ТВЕЛ. В това число и протоколи и паметни записки от тези срещи и контаткти.

Пълната кореспонденция между ДАНС и АЕЦ "Козлодуй" по хода на извършвана проверка, през лятото на 2008 г. Стойноста на тази проверка и резултата от нея.

Пълната кореспонденция между АЯР и МААЕ по този случай.

Пълната кореспонденция между АЯР и STUDSVIK NUCLEAR AB. Стойноста на тази проверка и резултатите от нея, след изясняване на въпросителните от Направление 2.

В случай, че в разследването са били привличани други български или чужди лица или компании, в качеството им на независими експерти, да се предостави техният списък, поставени задачи, размерът на изплатените средства и резултатите от дейноста им.

Всичко останало, неспоменато тук, похарчено по хода на изясняване на истината по случаят.

Условие 1: Дейностите по така предложените три направления да се извършват от оторизираните държавни институции, а именно следствие и прокуратура. В най-добрият случай следва незабавно да бъде сезирана ВКП. Аргументите в полза на това условие са два. Първо - прекратеното досъдебно производство, проведено от ОП Враца, от доказано корумпиран апелативен прокурор. Второ - не е възможно хората от условният кръг АЕЦ "Козлодуй"-АЯР-МИЕТ да се самопроверяват. Очевидно е, че признатата от Вас, г-н Министър, енергийна мафия "циркулира" в този кръг. Доказателство за това е и огромната сума изразходвани средства без никакъв видим резултат
.Условие 2: Съответната държавна институция, която ще се занимава с проверките по Направления 1-3 да присвои на лицето Георги Илиев Котев, т.е. на мен, статут на защитен свидетел, със всички произтичащи последствия - сигурност, условия за живеене и работа по случаят, здравни грижи.

Г-н Министър! От ученическата и студентска скамейки и на двамата ни е известно, че за решаването на всяка една задача, независимо от нейният характер (математическа, физическа, химическа или пък житейска) следва да бъдат изпълнение две условия. Тези условия се наричат "необходимо" и "достатъчно". В нашият случай Направления 1-3 играят ролята на необходимото условие, а Условия 1 и 2 - на достатъчното. Вярвам, че ако следваме законите на природата истината не може да се скрие.

Важно уточнение! Посочените от мен тук три Направления не са единствените по които следва да се работи за да се покрие целият спектър от дейности извършвани по хода на това престъпление. Те са много повече. Аз съм се ограничил до най-важните три, така щото резулттатите от работата по тях да покажат необходимоста от включване и на останалите, непосочени тук Направления.

И последно, г-н Министър. През последната седмица, докато подготвях настоящият материал до Вас, в интернет пространството се появи информация, че г-н Симеон Йорданов, който Ви придружаваше на нашата среща, е племенник на екс-Министър Милко Ковачев. Най-настоятелно Ви моля това обстоятелство да бъде незабавно проверено и ако се окаже вярно г-н Йорданов да бъде отстранен от работа по случаят и даже проверен за конфликт на интереси. Аргумента е, че схемата с подмяната на ядреното гориво е била разработена и внедрена в практиката именно по времето на управлението на г-н Ковачев.

С уважение: Георги Котев
Гласувай:
31. mitjo - Съжалявам, но звучи толкова жер...
25.10.2010 23:12
Съжалявам, но звучи толкова жертвоготовно и наивно. И малките деца в България знаят, че няма правосъдие и какъвто и да било вид справедливост или истинност в която и да е институция. На всички им е ясно, че институциите работят срещу хората чрез слабохарактерни и себични човекоподобни членестоноги. Извинявам се за езика. Интересно, че и умни хора падат в една и съща клопка и си затварят очите за очевадното с готовност, само защото това е утвърденият ред и им се струва непосилно да прокарат нов път. Истината е, че именно този отъпкан път е невъзможно да заведе другаде, освен до близка среща с покварени и ожесточени страхливци и бавен и мъчителен провал.
цитирай
2. mitjo - Сигурно доблесните хора не успяват ...
25.10.2010 23:27
Сигурно доблесните хора не успяват да превъзмогнат себе си и затова са лесно предвидими. На тях уклончивостта, пормяната в посоката и каквато и да било гъвкавост май са им чужди и им изглежда като преминаване в противниковия лагер, а той може да бъде сринат или с оръжия и сили подобни на техните или с по-добро оборудване.
цитирай
3. bighty - Добра работа
27.10.2010 16:24
Звучи ясно, сбито, логично, изпипано с приоритети и контролни точки, с фокус, добра работа - АЕЦ Козлодуй е загубила много способен човек, това веднага прави впечатление.

Най-силното в позицията на г-н Котев е, че той ще се радва, ако е доказано неправ, а всички ще плачем, ако се окаже, че е бил прав, но не сме го доказали навреме или изобщо.

Колкото до Трайков - първо не е редно да се отъждествява с ГЕРБ и второ, ходове като това писмо не му оставят голям марж за маневри, освен да отлага. Но предвид последните развития около АЕЦ и в политиката по принцип, не съм сигурен, че времето работи против Котев, напротив. Това е много съществено, защото който се е борил с времето добро не е видял. Желая на автора здраве и непукизъм. И късмет, разбира се.
цитирай
4. bighty - Mitjo, "only those who attempt the absurd can achieve the impossible"
27.10.2010 16:54
не прекалявай с хард-реализма, защото точно така се става членестоног - първо си мислиш, че не си като тях, после само така си мислиш.

Истината е една и особено лъжецът много добре знае каква е тя и къде е (изобщо добрата репутация е от изключителна важност за професионалния мошенник, по памет цитирам Агата Кристи). Та честният човек, ако е глупав става доблестен - стои като Гюро Михайлов да я брани пущината и да, предвидим е, защото всеки знае къде се намира на гюме. Обаче героизмът е липса на въображение и аз мисля, че Котев постъпва по един съвсем различен начин.

цитирай
5. borsi - Гледах ви по Скат, чух и какво каза и ...
27.10.2010 22:50
Гледах ви по Скат, чух и какво каза и не каза шефа на АЕЦ Козлодуй по телефона в студиото. Има и толкова силно желание да ви очернят и изкарат луд, че човек няма как да не повярва на вас, а не на опонентите ви от които и до сега не се чуло ни едно адекватно обяснение на зададените въпроси.
Желая успех и дано има повече хора като вас.
цитирай
6. mitjo - Виждам, че като влязохте в колов...
30.10.2010 12:38
Виждам, че като влязохте в коловоза, започнаха да ви насърчават. Не може като българин да не знаете, че, ако започне каквото и да било "разследване", то ще бъде засекретено и съчинено. Споед мен който иска да се бори не трябва да влиза във вече играните сценарии, а да намери алтернатива. Не се страхувам, че ще минете на другата страна и ще се включите в мафиотската структура, страхувам се, че ще станете поредната и напразна жертва. Надявам се знаете, че обикновените хора не разбират какво сте публикувал в този пост. Държавата точно това предпочита - хората да страдат мълчаливо и да не се разбират помежду си. Защо не използвате силата на социалните мрежи, а се борите сам? Така, колкото и логични и правилни да са мислите и впечатленията ви, няма много смисъл, щом няма кой да ги възприеме. Тук няма свобода на словото. Опитайте и някъде, където поне това е разрешено или измислете нещо друго, но внимавайте с кого го споделяте. Иначе да ме обвиняват в каквото си искат - всички знаем къде живеем. Между хората според мен има 1 разлика - едните не се страхуват да гледат смърта в очите, а другите непрекъснато избягват мисълта за нея, а тя застига всички. Познайте кой от 2-та вида е по-подготвен за срещата.
цитирай
7. mitjo - http://www. temanews. com/index. ...
30.10.2010 23:14
http://www.temanews.com/index.php?p=ema&iid=494&aid=11673 Пускам този линк не защото имам положително мнение за личността, която прави изказването(няма бели овце сред вълците), а само заради цитата, който би трябвало да покаже, че хватката с личното ангажиране и загуба на време и сили е стара изпитана практика.
"Какво друго ти помага да пазиш равновесието си?

- Отдавна не гледам сутрешни блокове, каквото и да става! Дори някой приятел да ми прати есемес: "Веднага им се обади на тия, че те плюят." Не си нарушавам режима, освен за важни неща - например да заведа майка ми в болницата. Винаги съм се чувствала ужасно дискомфортно, когато ме вкарват в ситуацията на "Конникът без глава": да препускам в безцелни и безсмислени срещи и активности. Когато се усетя преизпълнена с напрежение, изключвам и изчезвам. Другият механизъм за запазване на равновесието е да поддържаш ясни приоритети."
цитирай
8. bighty - Шефът на АЕЦ е отстранен
05.11.2010 16:05
Няма място за въодушевление, нито за отчаяние, но написаното от мен по-горе се потвърждава. Следващата кота е в средата на месеца, когато Путин ще дойде в София. Подпишат ли, развръзката не би трябвало да закъснее. Браво Котев и кураж!
цитирай
9. анонимен - Ех, Митьо, Митьо
05.11.2010 17:13
Така е по принцип - ако играеш по правилата на силните винаги губиш, щото тия правила те са ги писали, кой друг? Но Котев играе по друг начин и аз съм абсолютно впечатлен, че големите началници са "изпуснали" човек с такива качества да се обърне срещу тях -- Котев е трябвало или да бъде "приобщен" навреме или отстранен. Фактът, че са го пропуснали означава само едно- били са всесилни, станали са арогантни и без съмнение са допуснали фатални грешки. Това, което пробва Котев е да се възползва от тези грешки, да бъде вирусът в системата - логично е и го подкрепям напълно, тук ти не си разбрал добре играта.

Не знам какво го съветваш - да се разхвърля гол насред Брюксел? :-) Напротив, Котев трябва да бъде консервативен, защото сам казваш - ще се опитат да го изкарат луд така или иначе.

Проблемът на Котев би бил другаде - той трябва да разбере, че "чиста" победа няма да има. С руснаците тепърва ще се прави газопровод, АЕЦ и бог зане какво с хоризонт десетки години напред и десетки милиарди, тъй че дори руснаците да са шмекерували, това няма да стане публично достояние, ще се наложи компромис и дали Котев ще може да приеме добрия компромис и да не приеме преди това лошия? Не знам, надявам се. Прекрати ли се надеждно и веднъж завинаги порочната практика, за мен лично това би било предостатъчно, дори това да означава да се докаже, че никога не е имало такъв проблем. :-) Котев е пожертвал достатъчно, за да имаме каквито и да било претенции към него - крайно време е да помисли и за себе си.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: gikotev
Категория: Други
Прочетен: 9095802
Постинги: 3166
Коментари: 2895
Гласове: 5351
Архив
Календар
«  Декември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031